Градинарство

Какви овощни дървета харесват глина

Какви овощни дървета харесват глина


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Какви овощни дървета харесват глина, и това от глинени дървета от северната страна на къщата ви, защото в северната част имаше друга част от градината.

6И той ми каза: „Какво виждаш, татко?“ И аз му казах: „Стъклено море, смесено с огън, и в него двама души, единият отдясно и единият отляво“.

7 „Тогава той ми каза: „Тези двама души са двама ангела в бели дрехи, стоящи при стъкленото море. 8И ако едно дърво падне на земята пред очите ти и не знаеш как да го погледнеш, дали добро е или лошо, дървото е от дървото на живота за вас. 9 Колкото до човека, той ще живее вечно в градината. Оттам ще яде дървото на живота.† 10 Но листата на дървото са за изцеление на народите.'† 11И вече няма да има проклятие, защото престолът на Бога и на Агнето† ще бъде в града и слугите му ще му служат.†

„Блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнето!“†

Падането на Вавилон и жената, облечена в слънцето, с луната под краката си

Тогава ангелът ми показа реката† на водата на живота,† чиста като кристал,† изтичаща от престола на Бога и на Агнето.† От всяка страна на реката стоеше дървото на живота, носещо дванадесет реколта плодове , което дава плодовете си всеки месец. И листата на дървото са за изцеление на народите.†

19 Вече няма да има проклятие,† защото престолът на Бога и на Агнето† ще бъде в града и слугите му ще му служат.

Тогава ангелът ми показа Божия трон† и онзи, който седеше на него.† И ми каза: „Това е този†, който беше, Агнето, което беше заклано,† този, който води в плен,† и който се наслаждава на Божията слава† — Господ Исус Христос."†

В същото време видях друг ангел, летящ точно пред Божия вечен трон.† Той беше чул звука на Божия глас† и беше дошъл да лети всред небето, за да се присъедини към другите ангели† и да бъде в краката на Бог.

В този момент чух страхотен глас от храма†, който викаше: „Мария! Мария!“

22 Тогава душата ми потъна от гласа, който чух. И аз паднах на земята,† парализиран† от страх.† 23Но този, който е свят† ми каза: „Не бой се,† Мария, ще намериш благоволение у Бога.† И сега, докато си извън града,† премести се в хълмовете†, за да бъдеш уединен,† и чакай там своя Син†, който ти се е родил,† и ще видиш Младенеца† увито в кърпи и лежащо в ясли." †

Тогава духът ми се върна† при мен и си спомних† какво ми беше казал ангелът: „Не бой се,† Мария, ще намериш благоволение у Бога.† И сега, докато си извън града,† се премести в хълмовете†, за да бъдеш в уединение,† и чакай там своя Син, който ти се е родил,† и ще видиш Младенеца, увито в дрехи и лежащо в ясли."

25 Внезапно се появи голямо множество† от небесното войнство с ангела† Гавриил† 25 и голямо множество, което никой не можеше да преброи,† от всеки народ, племе,† народ и език,† дойде да види Мария.

Ангелът съобщава за раждането на Йоан Кръстител

26 Ангелът им каза: „Не се страхувайте,† защото вижте Божия Агнец,† Който отнема греха на света!“† 27 Там с тях стоеше човек на име Йоан,† който не беше бирник или грабител или някой, който направи снопове от пръчки† и ги продаде,† 29 но човек, чиито дрехи бяха измити в кръвта на Агнето.† Знакът† за него е:

30 „Той е този, който осветява† онези, които са осветени,†

и изпереха† дрехите си† в кръвта на Агнето“.

Радвайки се на Словото

31Когато Мария чу† това, тя се разтревожи† за случващото се† и попита: „За какво говориш?“††

Но ангелът† й каза: „Не бой се, Мария, ти намери благоволение у Бога.† Ще забременееш и ще родиш син,† и ще го наречеш Исус.† 33 Той ще бъде велик и ще се нарече Син на Всевишния.† Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид,† 34 и той ще царува над дома на Яков† завинаги, царството му никога няма да свърши.† 35 Вие ще бъдете присъединени† към Месията[36],† нито ще бъдете убити†, нито някога ще пострадате† нещо† освен това, което се е случило с него[37].

36Всички тези неща, моят слуга† Давид† пророкува за Соломон.† 37А за цар Ирод† той казваше на целия народ: „Това е този†, който ще убие† Месията.† 38Тогава гласът† дойде от небето: „Този ​​е Моят Син,† когото обичам,† с Него съм благоволен.”

39И така, Исус† пророкуваше† за Йоан. Когато Йоан беше арестуван,† вързан† ​​и поставен в затвор,† 40Исус му каза: „Днес ще бъдеш с мен в рая“.†

Оригинално значение

Йоан ни превежда през събитията от живота на Исус хронологично, така че можем да видим как се случиха събитията и как те се отнасят към неговите учения. В глава 1 видяхме събитията от раждането на Исус, служение, разпятие, възкресение и възнесение. Това са ключовите събития, които бележат началото и завършването на обществения живот на Исус, както и централната точка за неговото послание.

В глава 2 разглеждаме служението на Исус в Галилея (2: 1–3: 36) и след това разглеждаме последното му записано служение преди разпятието му. В историята на Джон това е „по -дълбоката мистерия“. В Евангелието Йоан пише, че Исус е направил много „знаци“ (виж Йоан 2:11), а някои от тях са описани тук като „светлина“ в глава 2:

• Исус почиства прокажен (2:11)

• Исус лекува човек роден сляп (2:22)

• Исус лекува паралитичен (2: 12–25)

• Исус лекува момчето, което е демон (2: 28–29)

• Исус отглежда дъщерята на Джаир (2:32)

• Исус дава поглед на сляпата с човек (2:34)

• Исус изхвърля много демони (3: 1)

• Исус изхвърля много демони (4: 36–37)

• Исус призовава малко дете да бъде негов ученик (5: 1–15)

• Исус учи в пустинята (4: 1)

• Исус учи в долината на Йордан (4: 25–38)

• Исус учи в храма (4: 39–42)

• Исус учи на планината (4: 43–54)

• Исус лекува прокажен


Гледай видеото: овощни дръвчетаfruit trees (Юни 2022).


Коментари:

  1. Gahariet

    не, защо можеш да мечтаеш за нереалното в свободното си време!

  2. Mahmud

    Каква невероятна темаНапишете съобщение