Градинарство

Ландшафтен дизайн Процес на речник

Ландшафтен дизайн Процес на речник


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Красивите пейзажи се раждат от разбирането на вашите живи стремежи на открито и сключват брак с тези цели с уникалните, специфични за сайта възможности, които съществуват във вашия имот. Резултатът е жилищно пространство на открито, което допълва вашия дом, добавя стойност към вашия имот и създава изключителна среда, която очаквате да изследвате всеки ден всяка година. Занаятчиите на открито предлагат наградена ландшафтна архитектура, дизайн, монтаж и поддръжка за домове в Боулдър, Колорадо и извън него. Ние ще ви водим през процеса на проучване как искате да живеете, да разберем личните си естетически предпочитания, да разкрием възможности, които може да не сте разгледали, и да създадем дизайни, които да улавят вашите цели и да работят перфектно с вашата конкретна област, която да бъде разработена. Ние конструираме жилищни зони на открито до най -високия край, можем да обновим домашния ви екстериор и да поддържаме всеки аспект на вашата ландшафтна архитектура, за да гарантираме, че той процъфтява с течение на времето. Първи стъпки.

Съдържание:
 • Арт и дизайн речник
 • Зелени покриви в устойчив ландшафтен дизайн
 • Озеленяване
 • Ландшафтна архитектура и регионално планиране (LARP)
 • Подобряване на уменията за ландшафтен дизайн на професионалисти в зелената индустрия в Северна Каролина
 • Условия за ландшафтен дизайн с дефиниции
 • Отдел по ландшафтна архитектура
 • 200 основни думи за озеленяване на речника
Видео, свързано с гледане: Бърза скица - ландшафтен дизайн

Арт и дизайн речник

Всеки месец представяме глобална кръгла маса, в която група хора отговарят на конкретен въпрос в естеството на градовете. Списъкът на писателите се задържи над име, за да видите откъс от отговора им ... щракнете върху името, за да видите пълния им отговор. Трябва да задоволим пространствата и местообитанията на човешкия мащаб.

Yun Hye Hwang, Сингапур отвъд популяризирането на изобилие от видове, дизайнерите могат да засилят концепцията за биоразнообразие в дизайна, като разберат принципите на градската екология, насочени към подобряване на местообитанията. Мария Игнатиева, местното биологично разнообразие в Пърт, както и градското неместно биоразнообразие, могат да се превърнат в нов инструмент за проектиране, дори ключ към създаването на ново поколение композиции за ландшафтен дизайн, които са устойчиви, запомнящи се и в същото време, приети от хората.

Джейсън Кинг, Портланд, всеки сайт, който проектираме, като ландшафтни архитекти, е възможност за увеличаване на биоразнообразието, тъй като работи в местния биорегион и укрепва местните цели, които колективно допринасят за справяне с този нечестив глобален проблем със загубата на биологично разнообразие. Victoria Marshall, Сингапур Чудя се дали ландшафтна архитектура е прекалено фокусирана върху биоразнообразието и пренебрегваната екология.

Даниел Филипс, Детройт Определението за биоразнообразие в града е непременно трудно да се определи, точно защото стойността и ролята на биоразнообразието в градовете са отворени за толкова много дебати и нюанси.

За писателя: Дейвид Мадокс Дейвид обича градските пространства и природата. Той обича творчеството и сътрудничеството. Той обича театъра и музиката. В живота и работата си той е практикувал във всичко това. Думата биоразнообразие е една от онези думи, които живеят щастливо в метафора.

Но подробно, тя е по цялата карта. Дори еколозите използват различни дефиниции, които понякога правят разлика между местни и неместни видове, но понякога не; които се редуват между посочване на видове или екосистеми и техните услуги; а понякога в един и същи разговор.

И тогава има фините и не толкова фини разграничения между определение, смисъл и действие. Има важно значение и последици вътре в идеите за биологичното разнообразие и екологията също. Всъщност има глобален нечестив проблем за загубата на биоразнообразие, който намира израз на всички мащаби. Биоразнообразието е основен градивен елемент на екосистемите и техните услуги. Но какво пони? И какво пони виждат различните хора? Те имат своите дефиниции за биологично разнообразие, които използват в своята работа, и които ние изпитваме в пейзажите тяхното създаване.

Как намира смисъл в тяхната работа? Попитахме дванадесет ландшафтни архитекти това: като дизайнер - някой поддържа и манипулира околната среда - какво означава думата биоразнообразие за вас? Може би нищо? Може би нещо конкретно? Може би нещо метафорично. Какво е? И как намира израз в работата ви, в вашия дизайн?

Gloria Aponte е колумбийски ландшафтен архитект, който практикува повече от 30 години в проектирането, планирането и преподаването. Тя ръководи собствената си фирма, Ecotono Ltda.Фокусът върху ландшафтния дизайн означава равновесие между природата, застроения свят и човешкото възприятие.

За да анализираме първия, неговия състав, функциониране и екосистемни услуги, областта на науката би била достатъчна, но другите два компонента ни позволяват да имаме пълния спектър; това ще рече, пейзажът.

Възприятието играе като отправна точка на диалог между хората и другите части на природата, който се озовава в изградена среда. Въпреки че този принцип е широко признат от коренните народи от много места по света, в наши дни обикновено се забравя. Една важна разлика с останалата природа е, че хората искат да видят мислите си отразени върху тези други части на природата, понякога го налагат, без да се съобразяват с това какво всъщност е природата.

Подобна нагласа крие риск природата да бъде капризно нарушена в резултат на егоистично и неприсвоено търсене на щастие. Въпреки че терминът биоразнообразие е нов, с не повече от тридесет години литературна употреба от У.

Росен и Е. Това не са просто вариации на флората и фауната, както обикновено се разбира, а на всички житейски изрази и потребности. Биологичното разнообразие зависи от много други естествени фактори на разнообразието, които не са живи, въпреки това динамични, като релефа и водата. Фигура 2. Добре запазено биоразнообразие в средата на голям град.

Снимка: G. Разглеждайки хората като друга съставка на биоразнообразието, заедно с тяхната култура като още една характеристика на човешкото разнообразие, отново се появяват трите фактора на ландшафта.

Градското биоразнообразие започва с разпознаването на всички негови видове местни изрази, като се започне от самата основа. Това, което насърчавах в професионалната и академичната практика, е откриването на действително съществуващата природа, първо от разумния и възприемчив подход за повторно активиране на чувствата, за изживяване на психологическото посрещане, осигурено от естественото разнообразие, след това сравняване на тези с научни регистри: за валидиране – в обичайния ни западен начин на познание – техния роден произход или доброто им поведение като въведен материал.

По този въпрос е важно да бъдете отворени, но не прекалено, да приемате въведените видове, но в разумна пропорция, за да запазите местната идентичност. И накрая, дизайнът отговаря на интегрирането в равновесие за по-добро изживяване за хората. Изборът на изобилие от видове и биологични асоциации не е достатъчно за проектиране с биоразнообразие и за хората. Биоразнообразието е разнообразието от живи организми от всички екосистеми и екологични комплекси, от които те са част.

Всяка биота може да се характеризира със своето таксономично, екологично и генетично разнообразие и че начинът, по който тези измерения на разнообразието варират в пространството и времето, е ключова характеристика на биоразнообразието.

Само многоизмерна оценка на биоразнообразието може да даде представа за връзката между промените в биоразнообразието и промените във функционирането на екосистемата и екосистемните услуги. Биологичното разнообразие е навсякъде и е много сложно и трудно за оценяване. Всички екосистеми – управлявани или неуправлявани – са включени. Диви земи, резервати и природни зони, но също и насаждения или култивирани площи, всички имат свое собствено биоразнообразие. Всяко действие, предприето от човека, се отнася до поддържането на екосистемните услуги.

Милиони различни видове растения, животни и микроорганизми съжителстват в истински и адаптирани екологични ниши. Разнообразието от генетични системи структурира всеки вид и се комбинира в еволюция и постоянна промяна. Индивидите и общностите съжителстват в териториални борби и борби за оцеляване, в екологични ниши, богати на отношения и разнообразие.

Разнообразните природни царства и човешкото общество живеят в градска и крайградска среда в сложна тъкан на взаимоотношенията. Екологичната наука може да бъде интегрирана в ландшафтни архитектурни проекти, като се вземе концепцията за биоразнообразието и нейната философия и разбиране на екосистемата, свързана с градските нужди.

Необходими са екипи от ландшафтни архитекти, еколози и изследователи в координация със социалните участници, за да реализират решения и творчески предложения за градска устойчивост и взаимодействие на хората с природата. При намесата на проекти започваме с дефиницията като референтна рамка, която се анализира според характеристиките на мястото и околната среда и се преработва според променящите се местни нужди. Дизайнерската концепция не е повторение на типологията, а предоставя решения според изискванията на сайта.

Предизвикателството е да се разпознае сложността на природата, за да се даде подходящи отговори. Присъствието на човека и неговата дейност съставляват друга част от местната биота – техните действия пряко или косвено се отразяват в околната среда, образувайки обширна екологична и биокултурна система. Мостът може да бъде проектиран като биологичен или екологичен коридор, който поддържа форми на живот, съдържащи растения и свързаното с тях биоразнообразие.

Зелени пътеки, разходки по ръбовете и горички могат да се пътуват от пешеходци, малки превозни средства, през естествен пейзаж, край река, море или парк в града. Това са пространства за живот и биоразнообразие. Проверено е взаимодействието на човека и фауната, насекомите и микроорганизмите, които обитават или пътуват през тези пространства.

Тези пространства осигуряват места за наблюдение, изучаване и оценяване на хората. Андрю създава Grant Associates, за да изследва нововъзникващите граници на ландшафтната архитектура в рамките на устойчивото развитие. Той е очарован от креативната екология и насърчаването на качеството и иновациите в ландшафтния дизайн.

Всеки негов проект отговаря на мястото, присъщата му екология и хората. Аз съм животно и моето местообитание е град Бат. Оттук си представям планове и проекти за джобове земя по целия свят, но винаги имам предвид връзката си с видовете, които съществуват там или биха могли да съществуват там.

За мен биоразнообразието не е тема за отметка за събиране на точки във формуляр за екологична акредитация. Биоразнообразието е основата и вдъхновението за цялата ми работа. Като дизайнер аз търся потенциала да обогатя едно място с разнообразие от видове, но и да го оформя, така че хората да могат да съществуват съвместно и да черпят вдъхновение, удивление и радост от преживяването на това място.

Също така смятам, че сме длъжни да надхвърлим границите на нашия обект на проекта и да обединим усилията си с онези, които отчаяно се опитват да забавят или спрат изчезването на видовете. Роберто Бърле Маркс Лекции. Пейзажът като изкуство и урбанизъм.

Ако нашата роля като ландшафтни архитекти е да проектираме преживяването на ландшафта заедно с опазването на естествения свят, тогава трябва да започнем с разбирането, че биоразнообразието е в основата на функциите на екосистемите, от които зависим за нашата храна и прясна вода, и осигурява устойчивост и гъвкавостта на живия свят като цяло.

Ние сме буквално част от тази жива система и тук се боря с някои от конвенционалните ландшафтни архитектурни подходи към биоразнообразието, които предполагат, че биоразнообразието е опция, която трябва да бъде възприета или не в зависимост от вашата конкретна гледна точка.

Той се превръща в елемент за отметка, а не в основен двигател и вдъхновител на процеса. Това е заглавие, което използвам в Grant Associates, откакто започнах практиката преди повече от 20 години и все още продължавам да се връщам към него като подкана за стартиране на всеки проект. През годините ние прилагахме това по много различни начини. В Ню Ислингтън в Манчестър имахме идеята да използваме изображение на много редкия плаващ листен живовляк, който съществуваше в близките канали, като мотив за уличния пейзаж и разработихме мрежа от големи чугунени дискове, украсени с мотива и по този начин усещане за този вид към улицата по начин, който подобрява характера и качеството на пространството.

Агнес, националното цвете на Сингапур, като метафора на проекта. Тази орхидея представлява най-космополитния вид в света в един от най-космополитните градове. Растение на красота и интрига. Растение с изключителна физиология, която му позволява да съществува и да остане красиво, в най-суровите епифитни условия.

Кредит: Андрю Грант Последващите проекти и внедряване на градините преведоха тези качества в мощна пространствена и сензорна поредица от преживявания, но също така превърнаха обекта в убежище за биоразнообразие. Това е не само пълноценна ботаническа градина с над 19 вида растения, но е привлякла огромен брой видове птици, насекоми, влечуги и се е превърнала в дом на най-голямата популация на гладки видри в цял Сингапур.

И накрая, наскоро отбелязахме нашата 20-годишнина на Grant Associates, като инвестирахме време и средства в специален проект за опазване на природата в Мадагаскар. Там работим с зоологическата градина в Бристол и AEECL, за да опазим и защитим местообитанието на критично застрашения синеок черен лемур и спортния лемур, заедно с всички видове, които съществуват съвместно в малките парчета гора, които остават.

В обобщение мисля, че тези три проекта отразяват моя личен подход към биоразнообразието в дизайна. Бъди животно!


Зелени покриви в устойчив ландшафтен дизайн

Гробман, Яша година заглавие Обогатяване на параметричния речник на градските пейзажи - рамка за компютърно подпомагана оценка на производителността на моделите за проектиране на устойчиво развитие Източник Вернер, Л. и Кьоринг, D eds. Независимо от това, тези методи все още страдат от нисък процент на възприемане и прилагане поради техния ръчен, трудоемък, зависим от експертите и изискващ време процес.The partial success of urban development evaluation puts forth the question: Are there faster, more accurate quantitative methods for advancing sustainability evaluation? The paper describes a prototype workflow for evaluating the performance of urban landscape design in a single digital workflow, based on ecological key indicator criteria. Grasshopper and Python parametric platforms were used to translate the criteria into quantitative spatial metrics.

Landscape Design Process Teacher all-audio.pro · Landscape Design Process all-audio.pro · Landscape Introduction all-audio.pro · Landscape Tools Teacher.

Озеленяване

Landscape architecture is an environmental design discipline. Landscape architects actively shape the human environment: they map, interpret, imagine, draw, build, conceptualize, synthesize, and project ideas that transform landscapes. The design process involves creative expression that derives from an understanding of the context of site or landscape ecosystems, cultural frameworks, functional systems, and social dynamics. Students in our program learn to change the world around them by re-imagining and re-shaping the landscape to enhance its aesthetic and functional dimensions, ecological health, cultural significance, and social relevance. The profession addresses a broad range of landscapes in urban, suburban, rural, and wilderness settings. The scale of landscape architecture projects varies from broad, regional landscape analysis and planning to detailed, individual site-scale designs. The curriculum at Iowa State prepares students for this challenge as they develop their abilities to design and communicate ideas through a sequence of foundational courses and studios.

Ландшафтна архитектура и регионално планиране (LARP)

Calendar Archive: Academic Calendars. Admission Inquiries: Admission Services. General Calendar Inquiries: calendar registrar. Emphasis on development of design awareness, process, communication skills and creativity.

Landscape design is a way to express and create art that can be enjoyed and shared for years.

Подобряване на уменията за ландшафтен дизайн на професионалисти в зелената индустрия в Северна Каролина

His work uses different negatives from photos taken from landscapes and places to create dreamlike and surreal montage images. He was born in and died inHe was influenced by the artist Velasquez in the way that he composed some of his work. His style was realistic oil paintings which he liked to do outside in daylight in the Spanish sun. He was friends with the artist John Singer Sergeant and they influenced each other in their use of light and the way they brought their subjects to life. He was influenced by William Morris and the Pre Raphaelite-Brotherhood group of painters who often included pattern and decoration in their work.

Условия за ландшафтен дизайн с дефиниции

The basis of computational design systems in landscape architecture is systemic design thinking, the developments of its two parts, namely systemic thinking and design thinking, have not been homogeneous. This approach was considered from the s onwards with the expansion of design movements, the critique of design thinking, and the adaptation of systems thinking to the vocabulary of landscape architecture education, but did not become a dominant trend in landscape architecture. In today's world, research in landscape architecture is expanding again as a field of belief. Decision-making in complex natural-human systems, including landscape architecture, requires a transition to robust model-based interfaces. Strong decision support requires a range of interactive methodological options for setting the context of the problem, framing the decision-maker, evaluating possible solutions, and presenting theories. Based on systemic design approaches, we introduce a methodology for producing an adaptive decision support system in the early stages of landscape design. Landscape architecture as a complex system has no solution other than systematic design to face and solve its complex problems in today's world. Re-study that platform to form the foundations of self-adapting systems, to be designed as an advanced decision support tool in the early stages of the process.

The design process has been called in the past modes of composition and style or period selection. In the first quarter of the 20th century, the arts.

Отдел по ландшафтна архитектура

A design language or design vocabulary is an overarching scheme or style that guides the design of a complement of products or architectural settings, creating a coherent design system for styling. Designers wishing to give their suite of products a unique but consistent appearance and user interface can define a specification for it. The specification can describe choices for design aspects such as materials, color schemes, shapes, patterns, textures, or layouts.След това следват схемата в дизайна на всеки обект в апартамента.

200 основни думи за озеленяване на речника

Свързано видео: Ландшафтен дизайн - Планиране на сайта - Част 1

Теоретичните единици се занимават с този брой знания, което е от основно значение за анализа и разбирането на ландшафтни системи, за планиране и управление на зелени системи, до различни мащаби, за опазване на градините и за ландшафтен дизайн. Лабораториите насърчават интердисциплинарни подходи, включително семинари, чрез които студентите могат да интегрират знанията, придобити чрез теоретичните единици. Програмата благоприятства интегрирането на субектите за постигане на сложна формация. Тя се артикулира в три фази, които се разгръщат през четири семестъра.

Учебните програми за ландшафтна архитектура се съсредоточават върху свързването на изкуството, културата и околната среда, за да осигурят на обществото места, които хората обичат и които са целостично и екологично планирани, проектирани и управлявани. Студентите изследват предмети като процеса на проектиране, дизайн на дъждовна вода, енергиен поток, местни пейзажи и растителни материали, зелена инфраструктура, устойчивост, планиране на общността и регионално планиране.

Дизайнерите имат сам речник. Разгледайте тези условия за дизайн. Изучавайте ги. Ангажирайте ги в паметта. Просто маркирайте тази страница и я използвайте като вашия дизайнерски думи за измама.

Майсторът на ландшафтна архитектура, комбиниран с майстора на градския дизайн, прилага теорията на практиката чрез нашия набор от студиа. Нашите студия развиват силно интердисциплинарно разбиране, отлични комуникационни умения, критично мислене и способност да използват ресурси, материали и технологии за разработване на отговорни и екологично стабилни и нови дизайнерски решения. Професионалното и общностното участие играят неразделна роля в нашите студийни преживявания.


Гледай видеото: Ландшафтный дизайн - человек в гармонии с природой. Секреты мастера. (Юли 2022).


Коментари:

 1. Vik

  Ти грешиш. Сигурен съм. Предлагам да го обсъдим. Пиши ми на ЛС, говори с теб.

 2. Sciymgeour

  Какви резултати?

 3. Heilyn

  Браво, какви думи... прекрасна мисъл

 4. Vole

  Извинявам се, но може ли да опишете малко по-подробно.

 5. Tygosar

  Съжалявам, но според мен се допускат грешки. Пиши ми на ЛС, говори с теб.Напишете съобщение